Референце - Kopteh Automation doo

Kopteh
Kopteh automation
Idi na sadržaj

Референце

Пословни центар "SkyLine" у Београду
2021 SkyLine- Пословни комплекс у Београду.
Имплементиран софтвер за енергетски менаџмент потрошње топле и хладне воде за систем грејања и хлађења.
Погон за производњу електричне енергије из био гаса. BiogasEnergy
2021 Алибунар, Електрана на биогас-Biogas Energy
Пројекат надоградње апликативног софтвера на нивоу ПЛЦ контролера Siemens S7 1500, и SCADA WinCC Professioanal за управљање Сепаратором био масе.
Погон за производњу електричне енергије из био гаса
Погон за производњу електричне енергије из био гаса
Погон за производњу електричне енергије из био гаса. Сепаратор Биомасе
Пример екрана -WinCC Professional
Парна подстаница-Студентски дом Београд
2020 Студентски дому у Београду
Пројекат реконструкције парне топлотне подстанице.
Имплементирано наше решење са JC EasyIO FW14 и FC 20 контролерима
Управљачко разводни орман топлотне подстанице
Врата Електроормана аутоматике
Пословни центар "Airport City" на Новом Београду
2020-2022 Airport City- Пословни комплекс на Новом Београду
Реализован је пројекат за енергетски менаџмент потрошње топле и хладне воде за систем грејања и хлађења. Осим праћења и извештавања o потрошњи сваког мерила, систем израђује рачуне за сваког закупца простора.
Систем се састоји од 57 MBUS калориметара, MBUS-Bacnet IP gatwey, i BMS сервер софтвер Magellan, са додатним модулом-"Атом" за приказ мерења, извештавање, анализу потрошње, и израду рачуна.
Почетни екран
Графичка анализа помоћних параметара мерила
Термографичка анализа утрошене енергије
Дневни извештај
Експортовање података
Пословно стамбена зграда у центру Новог Сада
2019 Пословна зграда, Позоришни трг, Нови Сад
Финални радови у току, завршетак децембар 2019
Релаизован комплетан БМС систем, са EasyIO контролерима, Produal и Belimo периферном опремом
БМС Електроорман аутоматике
Пример EASYIO-FS32 конфигурације
Електроорман клима коморе
Комором управља FW08 Wifi IP контролер.
Контролер комуницира са централним, сервер контролером FS32 преко Bacnet IP протокола
Пример Графичког интерфејса
Пример Графичког интерфејса
Стамбено пословна зграда, Рузвелтова, Београд
2018 Стамбено пословна зграда, Рузвелтова, Београд
Релаизован комплетан БМС систем
Пример успешног пуштеног система у којем је инвеститор инсистирао да се користи контролери фирме WAGO.
Wago Bacnet PLC IP контролер
Централни БМС електроорман у којем се налази Wago Bacnet PLC IP контролер.
Wago Bacnet IP контролер има функцију централног веб сервера, и управљања централном топлотном пумпом, топлотном подстаницом
Обрађује 100 сигнала
Wago-Bacnet PLC IP контролер
Пример Web Интерфејса
Пример Web Интерфејса
Бразилска Амбасада у Београду
Бразилска Амбасада Београд
2019 Релизовано управљање котларницом
Систем управљања реализован са EasyIO FW08 контролер, и Produl периферном опремом.
Корисник преко мобилног телефона приступа графичком интерфејсу.
Управљачки орман
Управљачки орман са FW08 WiFi kontrolerom.
Графичка апликација за приступ систему
Графичка апликација за приступ систему
Графичка апликација за приступ систему
Графичка апликација за приступ систему
Ресторан-Black George у Београду
2019 Релаизован управљачки систем за контролу климатизације. Коришћен EasyIO FW08 kontroler.
Управљачки орман са FW08 WiFi контролером.
Надзорна апликација за преглед система
Музеј Нaуке и Технике у Београду
2019 Музеј Науке и Технике Београд. Урађен главни пројекат рекострукције термотехничких инсталација и БМС система. Имплементирана решења са EasyIO FS32 сервер контролерима
Copyright 2019-2024 © Design by Kopteh Automation, All rights Reserved
Copyright 2019-2024© Design by Kopteh Automation, All rights Reserved
Kopteh
Copyright 2019-2024 © Design by Kopteh Automation, All rights Reserved
Kopteh
Privacy Policy
Nazad na sadržaj